เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งมูลนิธิพุทธปรัชญา

1. ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
3. สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่ด้อยโอกาส
4. สงเคราะห์คนยากไร้ คนป่วย คนชรา
5. สนับสนุนด้านสาธารณสุข และร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

 


30 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 3776 ครั้ง

Engine by shopup.com